Křížové cesty začaly vznikat jako způsob meditace křesťanů nad poslední cestou Ježíše Krista (via krucis). Ta se odehrála kolem roku 33 našeho letopočtu, v době kdy Palestinu spravoval Pontius Pilát.

Křížová cesta je rozdělena do 14 zastavení. Tyto jsou pak pomůckou k zamyšlení, modlitbě a promeditování toho, co Boží Syn pro lidi udělal. Myslí se zde především na vykupitelské dílo Kristovo.

1.  zastavení   -    Ježíš je souzen
2.   zastavení  -    Ježíš přijímá kříž
3.  zastavení   -    Ježíš padá pod křížem poprvé
4.  zastavení   -    Ježíš se potkává se svou matkou
5.  zastavení   -     Šimon pomáhá nést kříž
6.  zastavení   -     Veronika podává Ježíšovi roušku
7.  zastavení   -     Ježíš padá pod křížem podruhé
8.  zastavení   -     Jeruzalémské ženy pláčou nad křížem
9.  zastavení   -     Ježíš padá pod křížem potřetí
10. zastavení  -     Ježíš svlečen ze šatů
11. zastavení  -     Ježíš ukřižován
12. zastavení  -     Ježíš na kříži umírá
13. zastavení  -     Ježíš sňat z kříže
14. zastavení  -     Ježíš položen do hrobu

 

Křížová cesta v Jiříkově vznikla jako dílo zbožné nadace. Na počátku 19. století byla zbudována a v roce 1827 pak vysvěcena.

V letech 1960 – 70 byly jednotlivé zastavení (obrazy) křížové cesty kvůli vandalům demontovány. V roce 2005 byla pak křížová cesta, přesněji řečeno kamenné stély, osazeny novými vyobrazeními jednotlivých zastavení.

Vyobrazení jsou kopiemi děl z ateliéru Patera Siegera Ködera – Ellwangen BRD, který k jejich umístění dal svůj souhlas.

Opravená křížová cesta byla dne 22.května 2005 P. Pavlem Tichým znovu vysvěcena.