1. Nejstarším doloženým hřbitovem v Jiříkově je prostor okolo kostela. Však se k němu vztahuje pověst Duch na hřbitově.Kolem hřbitovní zdi jsou umístěny hrobky významných občanů. Dnes je hřbitov zrušen a nepohřbívá se zde. Hřbitovní kaple v horním rohu je z roku 1729. Za zmínku stojí obložení celé kaple. Do výše stropu je kaple obložena šedomodrým mramorem.

   

 2. V roce 1789 byl zřízen hřbitov v Novém Jiříkově. Býval ve Františkově ulici naproti Ostrovnímu rybníku. Jeho rozloha byla 1125 sáhů. Je zrušen a jeho existenci připomíná jen kříž na louce a smuteční jasan.

   

 3. V roce1872 je založen další hřbitov, který dnes známe pod názvem Starý hřbitov. Nachází se na druhé straně Ostrovního rybníka u Šluknovské silnice. Rozloha 4020 sáhů. Pohřbívalo se zde až do roku 1943 / 1944. Poslední pohřbení je z 1947, kdy zde k poslednímu odpočinku byla uložena milosrdná sestra. Uprostřed stával velký kříž a před ním pomník padlým v první světové válce.

   

 4. Dalším místem k pohřbívání je nynější hřbitov. Hlavní kříž je z roku 1899 a první zápis o pohřbení je z roku 1900. V novější části hřbitova se začalo pohřbívat v roce 1920.

   

 5. Nesmíme opomenout zrušený hřbitov ve Filipově. Který se nachází na kraji Filipova při cestě z Jiříkova