sundání kříže
nasazení kříže
schránky

video z opravy