První zvon kostel dostal 1756, byl to takzvaný umíráček. Na hlavní zvony si Jiříkov musel počkat až do roku 1783. Při požáru v 1840 byl poškozen hlavní zvon, který v 3. srpna 1868 praskl. Zvon byl opraven až při stavbě nové věže v roce 1892. Opravu provedl renomovaný opravář zvonů ze saského benu Olaf Olsen a stála 275 zlatých.  Dne 1.10.1892 už opět zněl z opravené věže hlas obou zvonů.

Jejich vzhled je na jedné z pohlednic v galerii, ale popis se nedochoval.

I. světová válka byla pro tyto 133 let staré zvony pohromou. Na základě výnosu ministerstva kultury c.a k. mocnářství ze dne 14. srpna 1915 musel každý farní obvod 2/3 váhy všech zvonů kostelů a kaplí odevzdat.

Bylo pondělí 12.února 1916, když napochodovala četa vojáků a snesla dva hlavní zvony, které rozmlátila a odvezla do hutí.

27.srpna přišel  jiříkovský kostel i o poslední zvon, který byl opět použit pro válečné účely a byl nahrazen novým z méně hodnotného materiálu. Zároveň byly zabaveny zvony z místních hasičských zbrojnic.

Již první rok po válce dostaly nové zvony hasičské zbrojnice v Horním a Dolním Jiříkově a kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova. O rok později byly instalovány zvony na zbrojnici v Novém Jiříkově ( dnešní hasičská zbrojnice) a v Loučném.

 

Tři nové zvony pro kostel sv. Jiří byly pořízeny v roce 1923 a odlil je chomutovský  zvonař Richard Herold.

V průběhu druhé světové války byly opět zvony zabaveny pro válečné účely.

 

Jak je vidět na dobových fotografiích a  výstřižcích z novin, nové zvony a jejich slavnostní svěcení bylo pro město Jiříkov velmi významnou událostí a proběhla za veliké účasti obyvatelstva dne 25.3.1923.