Překlad:   

O nových zvonech

Tři nové zvony byly v sobotu, 18. března v Chomutově od hudebního vědce DR. Hugo Loebmann (z Lipska) přezkoušeny ohledně zvuku. Dle jeho posudku je zvuk čistě harmonický ve stupnici E moll. Zvuk při zkoušce jednotlivých zvonů se mohutně vyvíjí a ve skupinovém zvonění odpovídá všem odborným požadavkům. Nejkrásněji zní prostřední (Ave zvon), nejmohutněji s dlouhým dozníváním ten největší zvon. Pan Dr. Přezkoušel přes 8 tisíc zvonů, ale nenašel tak majestátní plný hlavní tón a podoktávy. Toto je tajemství tak zvaných „tvrdých“ přitom ale „silných“  žeber, která jsou v plášti zvonu na stranách úderu, kde tato strana je silněji odlita než u jednoduchého žebra. Zvony je slyšet při příznivém větru 1,5 až 2 hodiny daleko.

Pro rychlejší přepravu zvonů bylo z Chomutova použito auto, ve středu 21. března, 8 dní po odlití, zvony dorazily do Jiříkova. Tento od pohledu zvláštní povoz na své dlouhé cestě skrz města a vesnice, kterými projížděl, vzbuzoval velký zájem u všech vrstev obyvatelstva, které se zajímalo o místo určení a vyslovovali přání si tyto zvony ihned ponechat. V obci Tuermitz na faře u pana faráře Johanna Roettiga, bývalého občana Jiříkova, tento náklad, aby nemusel jet nocí, přenocoval. Na další cestě se muselo použít dlouhé objížďky, jelikož na silnici bylo vyznačené upozornění, že tímto úsekem nesmí projet těžký náklad! Při bližším ohledání bylo zjištěno, že silnice je poddolována a tím by se 7 tisíc kg vážící náklad propadl do hluboké životu nebezpečné hloubky, poněvadž v tomto místě silnice vykazovala dlouhou trhlinu. Při příjezdu na rumburské náměstí došlo k nebezpečné tlačenici, protože se právě konal výroční trh.

Obdivuhodně ozdobené zvony byly….