Překlad:   

 

 

Zvon

(obětní zvon)

 

Ty jsi ten zvon, který si nás zval k svatebnímu obřadu k oltáři,

když jsem byl pln sil a života, pln odvahy a doufání.

Jak radostně zněly tóny na mém svatebním dnu!

Připadá mi, že dnes zníš teskně.

Ach, milý dobrý zvone!

Tvůj nářek mne bolí, poněvadž mé oči vidí tvůj osud trpký.

Dnes, za této šedé noci poslední zvonění tvoje jest

nebo zítra touto dobou pro tebe dokonáno jest!

To moje štěstí je již dávno pohřbeno na poli válečném!

Má touha platí všem milým na onom světě.

Ach, tvé poslední zavolání ať je mým posledním zvoněním nad hrobem mým!

Zemřel bych ještě dnes s tebou smrtí hrdinou!

 

Na strážní službě za ranního svítání, 6. září 1917.   K. B.