svatého Jana Nepomuckého,

svatého Karla Boromejského a

svatého Floriána

Náměstí, č. p. 464
 

Sousoší nechala postavit na své náklady v roce 1760 místní občanka Theresia Schmied, Bylo umístěno vedle staré školy, která se nalézala na místě dnešní radnice. Barokní sousoší tří světců svatého Jana Nepomuckého, svatého Karla Boromejského a svatého Floriána. Na kartuši podstavce, je vytesaný latinský nápis "Divis Famae, Petis et Futelaribus Venisque Auxilialiatoribusstructa" což znamená "Toto sousoší je věnováno k přímluvě u Boha ve věcech požárů, morových ran a pomluv."

V roce 1814 bylo sousoší renovováno a přemístěno k rohu starého hřbitova u kostela. Protože v roce 1892 se rozhodlo o stavbě nové radnice, na místě staré budovy školy musela být předělána i zeď hřbitova a tak se v roce 1894 opět stěhuje zpět blíže k náměstí, mezi novou radnici a novou hřbitovní zeď u kostela. Stalo se tak ve dnech 13.-18. srpna 1894, kdy proběhla její renovace. Zároveň je sousoší doplněno o boční zdi.