Náměstí

založeno:1803

zakladatel: Franz Müller -obchodník, majitel čistírny, barvírny a mandlu

původní pojmenování: sv. Michal nebo barvířova kaple

k soše se váže domovní znamení dřevěný had

pověst had

Popis:

Obdélníkový základ o dvou stupních z hlazené žuly, spodní dělený, vrchní vcelku

Čtyřboký zdobený podstavec z pískovce,

Na vrcholu pískovcová překrásně provedená socha archanděla Michala

 

Umístění:

Socha se nachází v zahradě u domu č.p.469  v Čapkově ulici na obecním pozemku.

Socha je orientovaná směrem do křižovatky ulic

 

Nápisy: Vytesané

Na přední straně

 

Na zadní straně

 

Stav:

Celkový stav je relativně dobrý, socha je ale celkově zasazena nízko v terénu, což bylo způsobeno postupným navyšováním okolní komunikace asfaltem

Základ je mírně zapadlý v terénu

Podstavec sochy mírně poškozen zvětráváním

Socha je mírně poškozena zvětráváním

Stav okolí je udržovaný