Teplická ulice

nedochoval se do dnešní doby (zničen koncem 80. let)

nedatováno

 

 

 

Žulový hlazený podstavec osazený litinovým křížem. V minulosti oploceno dřeveným plůtkem s žulovými sloupky.

 

Vytesán monogram I H S , jinak bez nápisu

 

Pomník se nacházel naproti domu č.p. 245 v Teplické ulici, po pravé straně od potoka.