Hradecká ulice

nedochoval se do dnešní doby

nedatováno

 

 

 

Žulový hlazený podstavec osazený litinovým křížem. Bez nápisu.

 

Pomník se nacházel u domu č.p. 521 (dům již také zbourán) v Hradecké ulici (ulička), ve svahu nad parkem v Moskevské ulici.