park mezi ulicemi Moskevská - Pražská - Hradecká

nedochoval se do dnešní doby

nedatováno

 

Památník byl věnován padlým v Prusko - Rakouské válce z roku 1866 a padlým v I. světové válce.

 

Jednalo se o žulový obelisk na jehož vrcholu byla umístěna koule s bronzovou orlicí.

 

Památník se nacházel v rohu parku u potoka. Na jeho místě byla v roce 1968 vysazena lípa svobody. Z památníku se dochovalo zřejmě jen žulové obrubníky.

 

Obdobný pomník ovšem už bez orlice se nachází ve Šluknově na Křížovém vrchu.