Domů

O městu Jiříkov - Georgswalde

   

 
 

O městě


Jiříkov na mapách


Seznam ulic


Historie Filipova


Důlní dílo - štola


 

 

Významný historik R.J. Lahmer byl první, od něhož se zachovaly písemné záznamy v knize Pamětní listy Georgswalde, týkající se nejprve založení farní vesnice na severu naší republiky - ve Šluknovském výběžku. Malebné povodí říčky Jiřičky, někdy nazývané Rytířský potok, ohraničené Kozími Hřbety jako částí Šluknovské pahorkatiny, dříve Rumburské vrchoviny, chrání i dnešní Jiříkov. Osada byla pravděpodobně založena ve druhé polovině 13.století. Prvními obyvateli mohli být Slované z Čech a Lužice, ale i kolonisté z Německa, jež koncem 13. století povolával král do Čech, aby využili dosud pustých území. Vznikali nové osady, jejichž názvy končí německým - dorf, bach i walde, které se objevuje i v názvu našeho města ( až do roku 1946). Názory na vznik pojmenování se taktéž různí - hovoří se o mnichu Georgovi, který se usadil v lesích a zabýval se bylinkařením. Lidé z blízkého i dalekého okolí se k němu chodívali léčit. Aby nemuseli mnicha neustále navštěvovat, založili v jeho blízkosti osadu Georgswalde. Ještě z jednoho slovního kmene lze název našeho města odvodit : Gering - přeloženo z němčiny znamená nepatrný. Tento název byl snad nářečím, či nepozorností pozměňován až se ujal název, a byl úředně potvrzen, Georgswalde.

     
     

Celé území patřilo v 15.století českému panskému rodu Berků z Dubé . Od roku 1346 se nenašel žádný dokument o vlastnících panství až právě do 15 . století. V roce 1410 připadl Jiříkov panu Hynkovi z Duté, roku 1566 přešel do majetku Ernsta von Schleinitz. To už se Jiříkov notně rozrostl - byl zde soud, rychtář, 12 přísedících a písař. A opět se mění majitel. Tentokrát byl Jiříkov dán v léno rodině von Luttitz. Po bitvě na Bílé hoře byl Jiříkov konfiskován a připadl Wolfovi hraběti Mannsfeldu. Ani třicetiletá válka se našemu městu nevyhnula. Pak následovala doba selských rebelií, ale to už je téměř u konce 17.století. Přesto se zde lidem příliš dobře nežije. Ještě že je zachraňuje rozmach soukenictví a plátenictví ! Na přímluvu hraběte Ferdinanda Bonaventury Harracha byla naše obec povýšena v roce 1753 na městys s právem výročního trhu. Zřizuje se cech punčochářský a plátenický, později se sdružují mlynáři, pekaři a další řemeslnici. A to je doba, kdy se lidem, v tomto drsném kraji, daří lépe. Josef II. ruší nevolnictví a život se stává veselejším až do posledního roku 18. století, kdy postihne Jiříkov epidemie neštovic, při které umírá velmi mnoho lidí. V první polovině 19. století patří Jiříkov k centrům manufakturní i domácí výroby. Vždyt' v této době má 7 305 obyvatel. Rozvoj průmyslu podmínil i výstavbu železniční trati, která vede z Rumburku do Jiříkova a byla slavnostně zprovozněna dne l. listopadu I873. A opět válka! Tentokrát prusko-rakouská, která se negativně podepsala i na Jiříkově. Snad i proto ztrácí Jiříkov na svém postavení. Přesto se zde zavádí osvětlení i plyn do továren. Dne 1. února 1914 byl Jiříkovu udělen statut města.
     
     


Všechna práva vyhrazena  ©       Aktualizace: 06. 12. 2013           Copyright © 2005-13           petr.wittgruber@jirikov.info