Stavba filipovské baziliky

Brzy po zázračném zjevení a uzdravení Magdaleny Kade přicházeli do "milostného domku" katolíci i protestanti, poutníci z Čech, Slezka, Saska i vzdálenějších zemí. Často se zde vystřídali i stovky lidí za den. Mnozí přiváželi své nemocné a docházelo k dalším zázračným uzdravením. V květnu 1866 už byla světnice vyklizena, sloužila už pak výhradně jako kaple. Ze starého stolu byl zbudován oltář, na kterém hořela dnem i nocí svíce. Na místo, kde se Magdaleně zjevila Panna Maria, položili nádherně vyšívaný polštář.

zjevení Panny Marie

Dům Kadeových

Ještě téhož roku P. František Storch vykoupil domek Kadeových i s polnostmi. Schátralá podlaha ve světnici byla nahrazena žulou a polštář v místě zjevení mramorovou deskou s nápisem " Main Kind, von jetz an heilťs." ( " Mé dítě, od nynějška se uzdravuješ." )

Oslava prvního výročí zázračného uzdravení probíhala v pondělí 14.1.1867 v jiříkovském kostele, tehdy se sešlo na deset tisíc věřících.

Na druhé výročí v roce 1868 P. Storch slavnostně vyhlásil sbírku na stavbu milostné kaple. V lednu 1869 byla vyslána deputace do Litoměřic, aby si vyžádala povolení ke stavbě. Stavba kaple byla zahájena 24.5.1870. Architekt František Hutzler z Vídně zdarma dodal plány na stavbu "milostné kaple". Projektoval ji tak, aby místo, kde se Panna Maria zjevila, bylo uprostřed před oltářem a aby kněz při mši stál vždy před ním. Šířka světnice (5.5 m) byla ponechána, kaple však byla prodloužena směrem k východu na 17 m.

Na sedmé výročí 13.1.1873 byla otevřena a vysvěcena kaple Panny Marie Uzdravení nemocných a sešlo se zde na dvacet tisíc věřících.      

Zázračné uzdravení

Filipovská bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů

 

V tu dobu stál před P. Storchem veliký úkol - stavba poutního chrámu. Základní kámen kostela byl položen 8. září 1870 a dostavěn byl v roce 1885.   V létech 1883 – 1884 byl vedle kostela vystavěn i klášter. Chrám dostal v roce 1885 tři zvony o které za první světové války přišel. 24.7.1921 dostal kostel nové zvony o které opět přišel za druhé světové války. Věžní hodiny z roku 1887 jsou dílem hodinářského mistra Kruegela z Eibau. Prvotřídní varhany mají  22 rejstříků a  v chrámu byly instalované 2. – 9. dubna 1889 mistrem Hermannem Eulem z Budyšína.

Zvony roku 1921

otcové redemptoristé

Filipovská bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů

Dne 11. října 1885 mohl konečně P. Storch, který se mezitím stal děkanem, jít procesím, provázejícím biskupa Emanuela Schöbela, k právě dostavěnému kostelu. Přestože bylo velmi nepříznivé počasí, tisíce věřících čekali venku, aby mohl biskup při svěcení volně procházet chrámem. Až teprve v 11.30 se otevřela brána a v chrámě se sloužila první pontifikální mše. Kostel byl zasvěcen Panně Marii Pomocnici křesťanů. Posvěcení chrámu se slavilo ještě jednou, a to o týden později, aby se všichni mohli na bohoslužbách vystřídat.

Filipovská bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů

V historii filipovského chrámu byl nejpamátnější  rok 60. výročí zjevení Panny Marie. 13.ledna 1926 dostal chrám titul Basilika minor, a to z rozhodnutí papeže Pia XI., který ještě jako papežský nuncius v roce 1920 sám Filipov navštívil. Vrcholem tohoto jubilejního roku byl den 12. září. Socha Panny Marie z "milostné kaple" byla slavnostně korunována. Na volném prostranství za nádherného počasí sloužil pontifikální mši litoměřický biskup Dr. Josef Gross.

Filipovská bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů

Filipovská bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů

Duchovní správa pro poutníky byla v roce 1865 svěřena otcům redemptoristům. Pro ně byl hned vedle kostela klášter, který byl v letech 1914-1915 rozšířen do současné podoby, aby mohl sloužit jako exerciční dům.

 

 

Plány filipovského kostela z roku 1925

Plány baziliky

plány baziliky

Zde najdete rozpis bohoslužeb v Jiříkově a Filipovské bazilice

www.jirikov.info